Afhankelijkheid van niet-duurzame energiebronnen, waaronder fossiele of nucleaire, behoort tot een van de allergrootste wereldproblemen. Dat hangt samen met milieu- en klimaatbelasting, maar ook met het feit dat conventionele energiebronnen eindig zijn en vaak afkomstig uit politiek instabiele regio’s waardoor voorziening en prijsniveau tot zorgen baren. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt er meer en meer ingezet op duurzame energie, die bestaat uit een mix van bronnen.

Windenergie behoort tot een van de meest veelbelovende opties, vanwege de relatief lage kosten en het grote potentieel. Sinds de oliecrisis in 1972 heeft windenergie een duizelingwekkende groei doorgemaakt wat betreft geïnstalleerd vermogen en technologie.

Fossiele grondstoffen raken op enig moment uitgeput. Hernieuwbare energiebronnen zijn een must. Een verplichting van onze generatie voor generaties na ons om daar serieus werk van te maken en er dus mee aan de slag te gaan.

Windenergie is voor vele een van de meest logische en voor de hand liggende oplossingen. Naast ‘windmolens’ op het land zet hij zich in voor windmolenparken op zee: “Duurzaam en veelbelovend dus. Het genereren van windstroom van zee
met offshore windparken vormt een nieuwe, uitdagende en duurzame ontwikkeling.

Als iets de toekomst heeft, zo niet dé toekomst, dan is het deze vorm van energie wel.”